chữa lao phổi

Đánh tan các loại u bướu, viêm và cả lao phổi bằng vỏ chanh

Viêm gan siêu vi, viêm mộng răng không há được miệng hay viêm bất cứ thứ gì, uống vỏ chanh là khỏi. Bởi vỏ chanh là thuốc tiêu độc diệt

Phương pháp phòng chống và điều trị bệnh lao phổi

Luôn luôn che miệng với khăn giấy mỗi khi ho, hắt hơi, cười. Bỏ những khăn ấy vào túi nilông và cho vào thùng rác. Tuyên truyền giáo dục sức