chảy máu cam phải làm sao

Cách giải quyết vấn đề nhiệt miệng, chảy máu cam vào mùa nóng

Đối với trường hợp nhiệt miệng, TTƯT.ThS.BS. Lê Thị Hải khuyến cáo cần ăn nhiều sắn dây, rau xanh, hoa quả giảm bớt tình trạng thiếu vitamin B2, C. Để