cách cầm máu hiệu quả

Cây nhọ nồi là loại dược liệu quý rất phổ biến của người Việt

Không khó để có thể tìm thấy cây nhọ nồi ở đâu đó xung quanh ta. Nhọ nồi đem giã nát ra thường có màu đen như mực, có lẽ