biểu hiện bệnh mạn tính

Bị bệnhmạn tính khi nhỏ sẽ tác động tới sức khỏe tâm thần sau này

Tiến sĩ Darya Gaysina, thuộc trường Đại học Sussex, nói: “Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy rằng ung thư có liên quan đáng kể với trầm cảm ở người trưởng