Cây thuốc xạ Đen có thể chữa xơ gan vô cùng hiệu quả

Để bảo vệ và phát triển nguồn cây , trước hết cần có biện pháp giảm sức chặt phá khai thác của người dân địa phương, sau là tiến hành bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý với sự tham gia của các tổ chức, các nhà khoa học. Chi cục kiểm lâm tỉnh Hòa Bình đã có những chương trình ươm tạo, bảo tồn, quy hoạch và phát triển loại cây này.


Xạ đen là một loại mọc tự nhiên trong các khu